MADE PROGRESS - program rozwojowy dla kadry menedżerskiej w branży HORECA

KALENDARIUM

MADE PROGRESS

Skuteczny manager gastronomii

program obejmuje 5 sesji co drugi wtorek począwszy

od 22.01.2019 do 19.03.2019

Szef kuchni menedżerem zespołu

program obejmuje 5 sesji co drugą środę począwszy

od 23.01.2019 do 20.03.2019

Finanse pod kontrolą

program obejmuje 3 sesje odbywające się raz w tygodniu począwszy od środy

13.03.2019, 21.03.2019, 27.03.2019

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole

terminy ustalane są każdorazowo indywidualnie z klientem