MADE PROGRESS - program rozwojowy dla kadry menedżerskiej w branży HORECA

KALENDARIUM

MADE PROGRESS

Skuteczny menedżer - lider zespołu

program obejmuje 4 sesje co drugą środę

13.03, 27.03, 10.04, 24.04

Finanse pod kontrolą

prowadzący: Tomasz Habdas

10.04