P1: SKUTECZNY MENEDŻER GASTRONOMII | MADE Progress

P1: SKUTECZNY MENEDŻER GASTRONOMII

PROGRAMY ROZWOJOWE

OPIS PROGRAMU

Program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania pracownikami na poziomie indywidualnym, jak i zespołowym. Uczestnicy otrzymują specjalistyczną wiedzę, pakiet materiałów edukacyjnych, narzędzia HR wraz z zadaniami do implementacji we własnym przedsiębiorstwie. Program został przygotowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie konsultantów MADE, ale również najlepszych polskich restauratorów, menedżerów i szefów kuchni.

STOSOWANE METODY

Warsztaty, prelekcje, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, konsultacje indywidualne, zeszyt ćwiczeń do pracy własnej w swojej restauracji.