P3: ABC ZARZĄDZANIA LOKALEM GASTRONOMICZNYM | MADE Progress

P3: ABC ZARZĄDZANIA LOKALEM GASTRONOMICZNYM

PROGRAMY ROZWOJOWE

OPIS PROGRAMU

Program ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu zarządzania lokalem gastronomicznym. Obejmuje tzw. niezbędnik MARKETING&PR, HR i FINANSE. Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się jakimi regułami rządzi się świat gastronomii w kluczowych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, tj. w marketingu, zarządzaniu ludźmi i zarządzaniu finansami.

Uczestnicy otrzymują specjalistyczną wiedzę, pakiet materiałów edukacyjnych oraz narzędzia  wraz z zadaniami do implementacji we własnym przedsiębiorstwie. Ponadto otrzymają tzw. listę kontrolną – dowiedzą się czego muszą pilnować z żelazną dyscypliną, co warto odpuścić, gdzie szukać wiedzy, jak sobie radzić w tym turbulentnym środowisku.

PROFIL UCZESTNIKA

Przyszli lub początkujący restauratorzy, menedżerowie restauracji i hoteli w nowej roli, początkujący szefowie kuchni oraz wszyscy aspirujący do tych ról. Start-up’erzy w branży gastronomicznej. Wszyscy Ci, którzy są na początku drogi, a jednocześnie mają już świadomość, ze dobre wyposażenie, narzędzia i know-how są niezbędne by odnieść sukces.