S1: WSPÓŁPRACUJĄCY ZESPÓŁ | MADE Progress

S1: WSPÓŁPRACUJĄCY ZESPÓŁ

SESJE SZKOLENIOWE

OPIS SZKOLENIA

WSPÓŁPRACUJĄCY ZESPÓŁ to warsztat mający na celu poprawę pracy w zespole.

STOSOWANE METODY

  • Studium przypadku / case study
  • Praca w parach
  • Praca w grupie