S1: NARZĘDZIA HR | MADE Progress

S1: NARZĘDZIA HR

SESJE SZKOLENIOWE

OPIS SZKOLENIA

Wielu właścicieli, restauratorów i menedżerów boryka się z tematem zarządzania personelem. Z jednej strony jest to konsekwencja wyzwań międzypokoleniowych, z drugiej jednak brak wystarczającej atencji dla tematu strukturalnego zarządzania pracownikami. Podczas tej sesji szkoleniowej przedstawimy tzw. niezbędnik menedżera. Ten dzień szkoleniowy to dzień wytężonej pracy i intensywnego przyswajania wiedzy. Będzie rzeczowo i praktycznie.

STOSOWANE METODY

Prelekcje plus praca warsztatowa