S2: NIE LICZYSZ, NIE ZARABIASZ | MADE Progress

S2: NIE LICZYSZ, NIE ZARABIASZ

Narzędzia kontrolingu finansowego w restauracji

OPIS SZKOLENIA

NIE LICZYSZ, NIE ZARABIASZ to warsztat, który ma na celu analizę działalności lokalu gastronomicznego jako przedsiębiorstwa z przepływami pieniężnymi. Każda restauracja, kawiarnia czy też bar to jednocześnie firma generująca zysk lub stratę. Poprzez liczbowe spojrzenie na przedsiębiorstwo, właściciele oraz menadżerowie lepiej zrozumieją mechanizmy rządzące poszczególnymi sektorami pracy w lokalu.