S3: SPRZEDAŻ – od gościnności do wzrostu obrotów | MADE Progress

S3: SPRZEDAŻ

Od gościnności do wzrostu obrotów

OPIS SZKOLENIA

Sprzedaż wymaga bardzo konkretnych, ukierunkowanych działań. Wymaga stawiania celów i ich realizacji. Ale sprzedaż to również, a może przede wszystkich filozofia działania. Sprzedaż jest ostatnim ogniwem w procesie, a poprzedza ją oferowanie, które ma na celu zaspokojenie potrzeb gościa i klienta.

CELE

Cel nadrzędny: przedstawienie procesu oraz filozofii sprzedaży.

Odpowiemy na pytania:

  • Czym się różni sprzedaż agresywna od sugestywnej?
  • Dlaczego warto oferować swoje produkty i usługi?
  • Co wspólnego ma gościnność ze sprzedażą?
  • Jak pracowników nauczyć gościnności?
  • Jak zbudować system sprzedaży oparty na gościnność?

Jak się okaże podczas szkolenia – żadna z odpowiedzi na powyższe pytania nie jest oczywista…