Szkolenia, Programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej - MADE PROGRESS

MADE PROGRESS

TO STREFA ROZWOJU LUDZI
I ORGANIZACJI W BRANŻY GOŚCINNOŚCI

Z nami wykształcisz kompetencje, które pozwolą Ci skuteczniej zarządzać Twoim biznesem – restauracyjnym, bądź hotelowym. Pokażemy Ci, jak zbudować infrastrukturę do sprawnego zarządzania oraz pomożemy lepiej kierować sobą i Twoimi podwładnymi.

  • Gwarantujemy różnorodność doświadczeń i dajemy przestrzeń do wspólnego wnioskowania i wypracowywania optymalnych rozwiązań.
  • Mierzymy się z najtrudniejszymi tematami i problemami związanymi z kierowaniem ludźmi, sprzedażą, finansami oraz rozwojem konceptów gastronomicznych i hotelowych.
  • Bazujemy na naszym doświadczeniu, ale również korzystamy z wiedzy i doświadczenia największych autorytetów w tej branży – wybitnych restauratorów i managerów, którzy udowadniają, że sukces biznesowy jest możliwy niezależnie od okoliczności.
  • Wierzymy, że podstawą wszelkiej aktywności biznesowej prowadzącej do sukcesu finansowego są dobre relacje międzyludzkie – pomagamy w ich budowaniu. Zależy nam na budowaniu społeczności i byciu w kontakcie.
  • Budujemy relacje w oparciu o wartości: szacunek, uczciwość i otwartość na drugiego człowieka, a następnie współpraca, humor i nastawienie na rezultat.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY