MADE PROGRESS - program rozwojowy dla kadry menedżerskiej w branży HORECA

OFERTA

MADE PROGRESS

DORADZTWO

wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego
i operacyjnego

 • Diagnozujemy potencjał
 • Wytrącamy z punktu utknięcia i uwalniamy energię
 • Pomagamy zdefiniować strategię biznesową
 • Budujemy i udoskonalamy struktury organizacyjne, by realizowały strategię
 • Pomagamy we wprowadzaniu systemów i procedur
 • Mapujemy procesy
 • Rozwijamy kompetencje menedżerskie.

Konsultant bezsprzecznie ma wiedzę i bogate, różnorodne doświadczenie, ale ma coś jeszcze – spojrzenie z innej perspektywy. Niezależnie jak bardzo zaangażuje się w rozwoju Twojej działalności, jest zawsze obok Twojego biznesu. Ma szansę widzieć więcej, widzieć obiektywnie a nie subiektywnie. Wyobraź sobie, że patrzysz na ziemię z perspektywy kosmosu, albo na dolinę z perspektywy wierzchołka góry…

 • Jeśli wiesz, że chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak, lub
 • Jeśli czujesz, że coś nie działa tak jak powinno, ale trudno Ci wytłumaczyć dlaczego tak jest, lub
 • Jeśli widzisz, że Twoja restauracja / biznes utknęły na pewnym etapie rozwoju i nie wiesz jak wyzwolić ten potencjał,

Usługi doradcze są skierowane właśnie do Ciebie

COACHING

indywidualne wsparcie kadry zarządzającej ukierunkowane na uwalnianie potencjału osobistego lub zespołowego

Każdy człowiek ma talenty i potencjał, który może rozwinąć. Czasami potrzebna jest do tego inspiracja z zewnątrz. Coach może stać się Twoim lustrem, pomoże Ci „odbić myśli”, wsłucha się w Twoje argumenty.

Jeśli chcesz :

 • rozprawić się ze swoimi demonami wewnętrznymi
 • rozwinąć swoje mocne strony
 • zwiększyć swoją skuteczność
 • złapać w życiu trochę oddechu i dystansu do rzeczywistości

Zaproś coacha do współpracy

Ponadto, dzięki coachingowi grupowemu:

 • poprawisz procesy komunikacyjne
 • rozwiążesz konflikt zespołowy
 • usprawnisz współpracę
 • zbudujesz świadomość wspólnej bramki

PROGRAMY ROZWOJOWE

czyli usystematyzowane formy podnoszenia kwalifikacji i nabywania kompetencji

Oferujemy kilkutygodniowe otwarte programy rozwojowe oraz jednodniowe sesje warsztatowe dopasowane do potrzeb naszych klientów. Kładziemy duży nacisk na mobilizację do systematycznej i konsekwentnej pracy. Najważniejsze w całym procesie szkoleniowym jest to, co dzieje się między warsztatami. Dlatego właśnie programy projektujemy tak, aby wspierały proces wdrożeniowy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Skuteczny menedżer gastronomii – dla kadry zarządzającej: właścicieli pełniących rolę menedżerów restauracji, menedżerów restauracji oraz szefów kuchni WIĘCEJ
 • Szef kuchni menedżerem zespołu – dla szefów kuchni, którzy świetnie gotują, ale brakuje im umiejętności zarządzania zespołem WIĘCEJ
 • Finanse pod kontrolądla właścicieli pełniących rolę menedżerów restauracji oraz samych menedżerów restauracji WIĘCEJ
 • Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole – dla zespołów restauracyjnych oraz hotelowych w oparciu o metodę FRIS WIĘCEJ

Skuteczny menedżer gastronomii

- PROGRAMY ROZWOJOWE

Warsztat 1: Komunikacja interpersonalna

 • Zachowania charakterystyczne dla efektywnej i nieefektywnej komunikacji
 • Model kwadratu komunikacyjnego von Thuna
 • Bariery w komunikacji i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Metody aktywnego słuchania jako podstawowe narzędzia efektywnej komunikacji
 • Coachingowy model GROW schemat i narzędzie efektywnej komunikacji
 • Trudne sytuacje komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Neurobiologia w służbie komunikacji jak wspierać mózg, aby się prawidłowo komunikował

Warsztat 2: Budowanie zespołów

 • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o model Patryka Lencioniego
 • Co pomaga, a co przeszkadza współpracować
 • Czym jest grupa a czym zespół? Jak pomóc grupie przekształcić się w zespół?
 • Sytuacje blokujące funkcjonowanie zespołu i sposoby radzenia sobie z nimi
 • TCI „Theme- Centered Interaction jako model do obserwacji aktywności członków zespołu wpływających na efektywność
 • Kontrakty psychologiczne jako narzędzie do tworzenia efektywnych zespołów
 • Jak dbać o swój zespół aby przetrwał trudne sytuacje

Warsztat 3: Myślenie przedsiębiorcze, proaktywność, delegownie zadań

 • Po co zespołowi proaktywność i jak ją budować
 • Zyski i straty z proaktywności
 • Co można zrobić aby ludziom się chciało chcieć
 • Komunikaty wzmacniające i osłabiające zaangażowanie
 • Cele i zadania różnice i podobieństwa
 • Cele i zadania narzędzia do zarządzania
 • Planowanie działań i monitorowanie działań jako podstawowe składniki sukcesu
 • Proces delegowania zadań – struktury i użyteczne narzędzia
 • Rama problemu rama rezultatu jako narzędzie do wzmacniania proaktywności

Warsztat 4: Dyscyplinowanie egzekwowanie motywowanie

 • Psychologiczne teorie motywacji, co działa a co nie
 • Kary i nagrody kiedy działają a kiedy nie i dlaczego
 • Różne narzędzia motywacji możliwe do zastosowania w warunkach pracy
 • Model 4.0 Daniela Pinka użyteczne narzędzie do motywowania
 • Autonomia jako podstawowe narzędzie proaktywności – warunki do jej tworzenia
 • Pytania jako narzędzie do delegowania i motywowania
 • Metody negocjacyjne jako narzędzie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Warsztat 5: Zarządzanie swoimi emocjami

 • Definicja emocji ich rola, znaczenie
 • NVC jako model do rozumienia emocji
 • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie dla biznesu
 • Kontrola emocji – konstruktywne i destrukcyjne sposoby ujawniania emocji
 • Teoria stresu Seligmana, Lazarusa. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Metody i techniki do radzenia sobie z emocjami w perspektywie krótko i długoterminowej przeramowanie, relaksacje, wizualizacje, ponowna ocena poznawcza, midfullnes

Szef kuchni menedżerem zespołu

- PROGRAMY ROZWOJOWE

Warsztat 1: Komunikacja interpersonalna

 • Zachowania charakterystyczne dla efektywnej i nieefektywnej komunikacji
 • Model kwadratu komunikacyjnego von Thuna
 • Bariery w komunikacji i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Metody aktywnego słuchania jako podstawowe narzędzia efektywnej komunikacji
 • Coachingowy model GROW schemat i narzędzie efektywnej komunikacji
 • Trudne sytuacje komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Neurobiologia w służbie komunikacji jak wspierać mózg, aby się prawidłowo komunikował

Warsztat 2: Budowanie zespołów

 • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o model Patryka Lencioniego
 • Co pomaga, a co przeszkadza współpracować
 • Czym jest grupa a czym zespół? Jak pomóc grupie przekształcić się w zespół?
 • Sytuacje blokujące funkcjonowanie zespołu i sposoby radzenia sobie z nimi
 • TCI „Theme- Centered Interaction jako model do obserwacji aktywności członków zespołu wpływających na efektywność
 • Kontrakty psychologiczne jako narzędzie do tworzenia efektywnych zespołów
 • Jak dbać o swój zespół aby przetrwał trudne sytuacje

Warsztat 3: Myślenie przedsiębiorcze, proaktywność, delegownie zadań

 • Po co zespołowi proaktywność i jak ją budować
 • Zyski i straty z proaktywności
 • Co można zrobić aby ludziom się chciało chcieć
 • Komunikaty wzmacniające i osłabiające zaangażowanie
 • Cele i zadania różnice i podobieństwa
 • Cele i zadania narzędzia do zarządzania
 • Planowanie działań i monitorowanie działań jako podstawowe składniki sukcesu
 • Proces delegowania zadań – struktury i użyteczne narzędzia
 • Rama problemu rama rezultatu jako narzędzie do wzmacniania proaktywności

Warsztat 4: Dyscyplinowanie egzekwowanie motywowanie

 • Psychologiczne teorie motywacji, co działa a co nie
 • Kary i nagrody kiedy działają a kiedy nie i dlaczego
 • Różne narzędzia motywacji możliwe do zastosowania w warunkach pracy
 • Model 4.0 Daniela Pinka użyteczne narzędzie do motywowania
 • Autonomia jako podstawowe narzędzie proaktywności – warunki do jej tworzenia
 • Pytania jako narzędzie do delegowania i motywowania
 • Metody negocjacyjne jako narzędzie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Warsztat 5: Zarządzanie swoimi emocjami

 • Definicja emocji ich rola, znaczenie
 • NVC jako model do rozumienia emocji
 • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie dla biznesu
 • Kontrola emocji – konstruktywne i destrukcyjne sposoby ujawniania emocji
 • Teoria stresu Seligmana, Lazarusa. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Metody i techniki do radzenia sobie z emocjami w perspektywie krótko i długoterminowej przeramowanie, relaksacje, wizualizacje, ponowna ocena poznawcza, midfullnes

Finanse pod kontrolą

- PROGRAMY ROZWOJOWE - Tomasz Habdas

Każdy właściciel czy też menadżer lokalu gastronomicznego powinien znać swoje liczby. Analiza raportów z działalności firmy pozwala na bardziej efektywne zarządzanie, trafniejsze wnioski, a w efekcie lepsze decyzje rzutujące na funkcjonowanie lokalu. Analiza finansowa nie kończy się na pracy księgowej i wyliczeniu podatków. To bardziej złożony i bardziej szczegółowy proces, ale przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, staje się czytelny, prosty w zastosowaniu, a przede wszystkim niezbędny przy dalszym planowaniu.

Formuła spotkań:

Program obejmuje 3 spotkania, które odbędą się w odstępach dwutygodniowych. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują zadanie do wdrożenia i zastosowania we własnym lokalu. Wnioski będzie można omówić indywidualnie z trenerem lub na forum z pozostałymi uczestnikami.  Formuła szkolenia zakłada charakter warsztatowy zajęć, stąd sugestia pracy na własnym komputerze w trakcie sesji. Zajęcia odbywają się w małej grupie (maksymalnie 8 osób). Częścią sesji jest również godzinna konsultacja indywidualna z trenerem dotycząca wybranego przez uczestnika zagadnienia.

Warsztat I: Analiza przychodów

W trakcie tego warsztatu dowiesz się:

 • dlaczego księgowość w gastronomii to za mało i czym zajmuje się kontroler finansowy,
 • jakie obszary działalności twojej restauracji należy raportować i jak przeprowadzać analizę,
 • jak wyliczyć obrót minimalny, oczekiwany i satysfakcjonujący uwzględniając środowisko w jakim działa twój lokal,
 • jak określić sezonowość obrotu i jak wykorzystać ją w codziennym funkcjonowaniu lokalu,
 • jak ustalać cele dotyczące osiąganego obrotu i jak je realizować,
 • jak ustalić strukturę sprzedaży i jak wpływa ona na pozostałe obszary działalności restauracji,
 • jak przeanalizować swoje menu pod kątem sprzedaży i ustalić kluczowe pozycje we własnej ofercie (uwzględniając dodatkowo marżowość),
 • jak wykorzystać średnią wartość rachunku oraz średnią ilość Gości w ciągu dnia do dalszego planowania działalności,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza strony przychodowej może wpływać na zarządzanie restauracją.

Warsztat II: Analiza kosztów

W trakcie tej sesji dowiesz się:

 • jak określić strukturę kosztów w podziale na grupy kosztowe i jak analizować jej zmiany w horyzoncie czasowym,
 • jak określić udział poszczególnych kosztów w obrocie i dlaczego analiza tej struktury jest bardzo istotna,
 • które koszty w twojej restauracji są stałe a które zmienne biorąc pod uwagę długi okres. Dowiesz się jak unormować koszty zmienne i nadać im stały charakter,
 • policzyć koszt otwarcia lokalu przez jeden dzień oraz jak budować i wyceniać indywidualne oferty, w tym oferty typu open bar,
 • szczegółowo przeanalizować koszt zatowarowania, jak kontrolować go w długim okresie i jakie czynniki mogą wpływać na jego zmiany,
 • jak negocjować lepsze warunki z dostawcami w oparciu o historię zakupów,
 • jak oszacować optymalną wartość zapasów i unikać zbędnego zatowarowania,
 • jak zarządzać food waste i ograniczać ilość strat na kuchni i barze,
 • jak kontrolować konsumpcję własną by nie zawyżała kosztu zatowarowania,
 • jak liczyć i kontrolować food cost oraz beverage cost,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza strony kosztowej może wpływać na zarządzanie restauracją.

Warsztat III: Pracownicy i motywacja finansowa

W trakcie tej sesji dowiesz się:

 • jak średni staż pracy oraz średni poziom wynagrodzenia wpływają na atrakcyjność twojej oferty na rynku zatrudnienia,
 • jak analizować koszt wynagrodzeń w długim okresie i kontrolować jego wahania,
 • jak wykorzystać wskaźnik przychodu z godziny pracy,
 • dlaczego finansowe systemy motywacyjne są skuteczniejsze niż stałe wynagrodzenie,
 • poznasz sprawdzone systemy premiowe, które dodatkowo zmotywują twój zespół do wydajniejszej pracy ,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza wynagrodzeń oraz wdrożone systemy motywacji finansowej mogą wpływać na zarządzanie restauracją.

Dla kogo?

Warsztaty finansowe MADE Progress skierowanie są do:

 • każdego właściciela restauracji, który wie, że brakuje mu kontroli liczbowej nad własnym przedsiębiorstwem, dla każdego kto chce „mieć wszystko policzone”,
 • właścicieli lokali gastronomicznych, którzy nie czują się kompetentni w temacie analiz finansowych i raportowania danych,
 • menadżerów lokali, którym brakuje umiejętności twardych z zakresu zarządzania finansami, analizowania wyników sprzedażowych i motywacji finansowej,
 • dla osób, które planują otworzyć restaurację i chcą zdobyć wiedzę, która pozwoli gładko przetrwać najtrudniejszy okres działalności (pierwszy rok).

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole

- PROGRAMY ROZWOJOWE - Patrycja Gorczyca

Do poprawy komunikacji i współpracy w zespole wykorzystujemy metodykę FRIS. Powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał. Poznanie i zrozumienie stylów myślenia pozwala przejść na nowy, wyższy poziom zarządzania zespołem.

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie postawy Uczestników skoncentrowanej na aktywnym i zaangażowanym podejściu do skutecznej komunikacji i współpracy.
 • Wypracowanie narzędzi komunikacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Wypracowanie zasad współpracy opartych o zrozumienie własnych potrzeb, oczekiwań i wartości.

Poznanie siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń – uczenie się od siebie – transfer wiedzy.

Szkolenie obejmuje:

 • Analiza on-line oraz raport Indywidualny FRIS®: Uczestnik przeprowadza analizę on-line zgodnie z otrzymaną mailem instrukcją. Analiza powinna być przeprowadzona do 2 tygodni przed drugim krokiem.
 • Warsztaty FRIS®: Podczas warsztatów FRIS®, uczestnicy poznają i omawiają swoje style myślenia i działania, analizują co jest dla nich wspierające, a nad czym chcieliby pracować. Model FRIS® usprawnia procesy, czyniąc je bardziej optymalnymi, polepszając komunikację i motywację do pracy.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy pracują na autodiagnozie stylów myślenia i działania. W drugiej części warsztatów pracują w grupie na swoich raportach indywidualnych.

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiesz stworzyć efektywny, zbilansowany i zgrany zespół, który podejmuje wyzwania i realizuje wyznaczone cele.
 • Wiesz jak efektywnie się komunikować z osobami o różnych stylach myślenia i działania (według metodologii FRIS®).
 • Jako lider wiesz jaki masz wpływ i jak rozdzielić role w zespole, by był maksymalnie wydajny.
 • Odkryjesz i nazwiesz swoje mocne strony, zaplanujesz, jak je wykorzystać, żeby osiągać maksimum możliwości przy realizacji celów.