MADE PROGRESS - program rozwojowy dla kadry menedżerskiej w branży HORECA

OFERTA

MADE PROGRESS

DORADZTWO

wsparcie w zakresie zarządzania strategicznego
i operacyjnego

 • Diagnozujemy potencjał
 • Wytrącamy z punktu utknięcia i uwalniamy energię
 • Pomagamy zdefiniować strategię biznesową
 • Budujemy i udoskonalamy struktury organizacyjne, by realizowały strategię
 • Pomagamy we wprowadzaniu systemów i procedur
 • Mapujemy procesy
 • Rozwijamy kompetencje menedżerskie.

Konsultant bezsprzecznie ma wiedzę i bogate, różnorodne doświadczenie, ale ma coś jeszcze – spojrzenie z innej perspektywy. Niezależnie jak bardzo zaangażuje się w rozwoju Twojej działalności, jest zawsze obok Twojego biznesu. Ma szansę widzieć więcej, widzieć obiektywnie a nie subiektywnie. Wyobraź sobie, że patrzysz na ziemię z perspektywy kosmosu, albo na dolinę z perspektywy wierzchołka góry…

Jeśli wiesz, że chcesz coś zmienić, ale nie wiesz jak, lub
Jeśli czujesz, że coś nie działa tak jak powinno, ale trudno Ci wytłumaczyć dlaczego tak jest, lub
Jeśli widzisz, że Twoja restauracja / biznes utknęły na pewnym etapie rozwoju i nie wiesz jak wyzwolić ten potencjał,

zadzwoń, a my pomożemy Ci wyjść z impasu i polepszymy Twoje wyniki

COACHING

indywidualne wsparcie kadry zarządzającej ukierunkowane na uwalnianie potencjału osobistego lub zespołowego

Każdy człowiek ma talenty i potencjał, który może rozwinąć. Czasami potrzebna jest do tego inspiracja z zewnątrz. Coach może stać się Twoim lustrem, pomoże Ci „odbić myśli”, wsłucha się w Twoje argumenty.

Jeśli chcesz :

 • rozprawić się ze swoimi demonami wewnętrznymi
 • rozwinąć swoje mocne strony
 • zwiększyć swoją skuteczność
 • złapać w życiu trochę oddechu i dystansu do rzeczywistości

Zaproś coacha do współpracy

Ponadto, dzięki coachingowi grupowemu:

 • poprawisz procesy komunikacyjne
 • rozwiążesz konflikt zespołowy
 • usprawnisz współpracę
 • zbudujesz świadomość wspólnej bramki

PROGRAMY ROZWOJOWE

czyli usystematyzowane formy podnoszenia kwalifikacji i nabywania kompetencji

Oferujemy kilkutygodniowe otwarte programy rozwojowe oraz jednodniowe sesje warsztatowe dopasowane do potrzeb naszych klientów. Kładziemy duży nacisk na mobilizację do systematycznej i konsekwentnej pracy. Najważniejsze w całym procesie szkoleniowym jest to, co dzieje się między warsztatami. Dlatego właśnie programy projektujemy tak, aby wspierały proces wdrożeniowy.

Nasza oferta obejmuje:

 • Skuteczny menedżer gastronomii – dla kadry zarządzającej: właścicieli pełniących rolę menedżerów restauracji, menedżerów restauracji oraz szefów kuchni WIĘCEJ
 • Szef kuchni menedżerem zespołu – dla szefów kuchni, którzy świetnie gotują, ale brakuje im umiejętności zarządzania zespołem WIĘCEJ
 • Finanse pod kontrolądla właścicieli pełniących rolę menedżerów restauracji oraz samych menedżerów restauracji WIĘCEJ
 • Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole – dla zespołów restauracyjnych oraz hotelowych w oparciu o metodę FRIS WIĘCEJ

Skuteczny menedżer gastronomii

- PROGRAMY ROZWOJOWE

Warsztat 1: Komunikacja interpersonalna

Skuteczna komunikacja – przekazywanie informacji między pracownikami, jest kluczowe dla odniesienia przez firmę sukcesu na rynku. Jeśli pracownicy przekazują informacje nieefektywnie, naraża to firmę na stratę czasu i pieniędzy. Jakość komunikacji oddziałuje także na rozwój zaangażowania w pracę. Efektywna komunikacja oznacza, że pracownicy chcą ze sobą pracować.
W efekcie tego warsztatu:

 1. Będziesz odróżniał komunikację efektywną i nieefektywną
 2. Dostaniesz narzędzia pomagające Ci lepiej zrozumieć co mówisz i co inni mówią do Ciebie
 3. Poznasz zasady efektywnej komunikacji
 4. Poznasz metody aktywnego słuchania i trzy podstawowe narzędzia efektywnej komunikacji

Warsztat 2: Budowanie zespołów

W przeciwieństwie do masowych produktów, które napędzały gospodarkę w latach 60., Twoje indywidualne usługi i produkty wymagają mistrzowskiej współpracy. Co więcej, to właśnie współpraca jest motorem napędzającym motywację i wydajność pracowników, a firmy, których kultura oparta jest na współpracy, skuteczniej przyciągają bardzo dobrych pracowników i dłużej ich utrzymują. Kultura współpracy to też fundament dla zysku firmy. Ludzie odchodzą z firm, w których współpraca jest na niskim poziomie.

W trakcie tego warsztatu dowiesz się:

 1. Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o model Patryka Lencioniego
 2. Co pomaga, a co przeszkadza współpracować?
 3. Jak poradzić sobie z sytuacjami blokującymi funkcjonowanie zespołu
 4. Dostaniesz model do obserwacji aktywności członków zespołu, abyś potrafił wpływać na ich efektywność
 5. Poznasz narzędzie kontraktu psychologicznego wspierające budowanie silnych zespołów

Warsztat 3: Myślenie przedsiębiorcze, proaktywność, delegownie zadań

Efektywność jest walutą współczesnego biznesu. Ile tracisz z powodu tego, że Twoi ludzie nie są efektywni? Im bardziej skomplikowane sytuacje tym większej efektywności potrzebują. Twoja firmę stać na niską efektywność? Badania pokazują, że Twój zespół w sytuacji trudnej pracuje z 50% efektywnością.

Ty wiesz najlepiej, że sytuacje trudne to codzienność twojego biznesu. Tym bardziej szlifowanie efektywności powinno być Twoim codziennym nawykiem.

W trakcie tego warsztatu dowiesz się :

 1. Nauczysz się dawać feedback w sposób skuteczny
 2. Jak działać, aby motywować i egzekwować jednocześnie
 3. Jakie czynniki sprzyjają i nie sprzyjają efektywności
 4. Poznasz proces delegowania zadań
 5. Nauczysz się stosować feedback jako narzędzie do egzekwowania

Warsztat 4: Dyscyplinowanie egzekwowanie motywowanie

Można konia przyprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do napicia się wody. Znasz to powiedzenie? Każdemu szefowi zależy na zaangażowanym pracowniku. Psychologia wie co motywuje, a co nie motywuje i nie jest to wiedza intuicyjna. Raczej, nasze doświadczenie podpowiada nam coś przeciwnego. Aby motywować warto nauczyć się nie zdemotywować czyli dawać feedback, który pomaga w pracy, a nie powoduje, że się chce z tej pracy uciec.

W trakcie tego warsztatu dowiesz się:

 1. Kary i nagrody, kiedy działają a kiedy nie i dlaczego
 2. Jakie są różne narzędzia motywacji możliwe do zastosowania w warunkach pracy
 3. Poznasz model 4.0 Daniela Pinka i nauczysz się go stosować w Twojej pracy
 4. Jak budować proaktywność ludzi w Twoim zespole
 5. Poznasz działania szefa, które motywują i demotywują zespół

Warsztat 5: Zarządzanie swoimi emocjami

Im trudniejsza sytuacja tym więcej opanowania w niej nam potrzeba. Im trudniejsza sytuacja tym bardziej warto radzić sobie z emocjami, które ona generuje w sposób pomagający  nam realizować cele, a nie na odwrót. Inteligencja emocjonalna (EQ) jest to wiele bardziej pomocna niż popularne niegdyś IQ. EQ skutecznie pomaga budować relacje oparte na zrozumieniu i zainteresowaniu potrzebami innych ludzi. Jest szczególnie istotna w kontaktach z klientami, a także z przełożonymi i podwładnymi.

W trakcie tego warsztatu dowiesz się:

 1. Jak możesz zarządzać swoimi emocjami
 2. Jak możesz wpływać na emocje innych
 3. Poznasz model NVC który pomoże Ci radzić sobie z trudnymi emocjami
 4. Poznasz pięć metod i technik do radzenia sobie z emocjami w perspektywie krótko i długoterminowej
 5. Co możesz zrobić dla swojego zespołu aby radził sobie z emocjami.

Szef kuchni menedżerem zespołu

- PROGRAMY ROZWOJOWE

Warsztat 1: Komunikacja interpersonalna

 • Zachowania charakterystyczne dla efektywnej i nieefektywnej komunikacji
 • Model kwadratu komunikacyjnego von Thuna
 • Bariery w komunikacji i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Metody aktywnego słuchania jako podstawowe narzędzia efektywnej komunikacji
 • Coachingowy model GROW schemat i narzędzie efektywnej komunikacji
 • Trudne sytuacje komunikacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Neurobiologia w służbie komunikacji jak wspierać mózg, aby się prawidłowo komunikował

Warsztat 2: Budowanie zespołów

 • Jak zbudować efektywny zespół w oparciu o model Patryka Lencioniego
 • Co pomaga, a co przeszkadza współpracować
 • Czym jest grupa a czym zespół? Jak pomóc grupie przekształcić się w zespół?
 • Sytuacje blokujące funkcjonowanie zespołu i sposoby radzenia sobie z nimi
 • TCI „Theme- Centered Interaction jako model do obserwacji aktywności członków zespołu wpływających na efektywność
 • Kontrakty psychologiczne jako narzędzie do tworzenia efektywnych zespołów
 • Jak dbać o swój zespół aby przetrwał trudne sytuacje

Warsztat 3: Myślenie przedsiębiorcze, proaktywność, delegownie zadań

 • Po co zespołowi proaktywność i jak ją budować
 • Zyski i straty z proaktywności
 • Co można zrobić aby ludziom się chciało chcieć
 • Komunikaty wzmacniające i osłabiające zaangażowanie
 • Cele i zadania różnice i podobieństwa
 • Cele i zadania narzędzia do zarządzania
 • Planowanie działań i monitorowanie działań jako podstawowe składniki sukcesu
 • Proces delegowania zadań – struktury i użyteczne narzędzia
 • Rama problemu rama rezultatu jako narzędzie do wzmacniania proaktywności

Warsztat 4: Dyscyplinowanie egzekwowanie motywowanie

 • Psychologiczne teorie motywacji, co działa a co nie
 • Kary i nagrody kiedy działają a kiedy nie i dlaczego
 • Różne narzędzia motywacji możliwe do zastosowania w warunkach pracy
 • Model 4.0 Daniela Pinka użyteczne narzędzie do motywowania
 • Autonomia jako podstawowe narzędzie proaktywności – warunki do jej tworzenia
 • Pytania jako narzędzie do delegowania i motywowania
 • Metody negocjacyjne jako narzędzie do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Warsztat 5: Zarządzanie swoimi emocjami

 • Definicja emocji ich rola, znaczenie
 • NVC jako model do rozumienia emocji
 • Inteligencja emocjonalna i jej znaczenie dla biznesu
 • Kontrola emocji – konstruktywne i destrukcyjne sposoby ujawniania emocji
 • Teoria stresu Seligmana, Lazarusa. Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Metody i techniki do radzenia sobie z emocjami w perspektywie krótko i długoterminowej przeramowanie, relaksacje, wizualizacje, ponowna ocena poznawcza, midfullnes

Finanse pod kontrolą

- PROGRAMY ROZWOJOWE - Tomasz Habdas

Każdy właściciel czy też menadżer lokalu gastronomicznego powinien znać swoje liczby. Analiza raportów z działalności firmy pozwala na bardziej efektywne zarządzanie, trafniejsze wnioski, a w efekcie lepsze decyzje rzutujące na funkcjonowanie lokalu. Analiza finansowa nie kończy się na pracy księgowej i wyliczeniu podatków. To bardziej złożony i bardziej szczegółowy proces, ale przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, staje się czytelny, prosty w zastosowaniu, a przede wszystkim niezbędny przy dalszym planowaniu.

Formuła spotkań:

Cały warsztat porusza się wokół trzech najważniejszych w restauracji zagadnień: koszty, sprzedaż oraz pracownicy. Poza częścią teoretyczną w trakcie której uczestnicy poznają wskaźniki i analizy ułatwiające codzienną pracę z finansami lokalu, spotkanie wypełnione jest praktycznymi ćwiczeniami. Zadania te, bazujące na konkretnych przykładach z istniejących restauracji, mają pokazać możliwe rozwiązania problemów często pojawiających się w gastronomii. Każdy z uczestników dodatkowo ma możliwość godzinowych konsultacji indywidualnych z trenerem w terminie dogodnym dla obu stron.

Warsztat I: Analiza przychodów

W trakcie tego warsztatu dowiesz się:

 • dlaczego księgowość w gastronomii to za mało i czym zajmuje się kontroler finansowy,
 • jakie obszary działalności twojej restauracji należy raportować i jak przeprowadzać analizę,
 • jak wyliczyć obrót minimalny, oczekiwany i satysfakcjonujący uwzględniając środowisko w jakim działa twój lokal,
 • jak określić sezonowość obrotu i jak wykorzystać ją w codziennym funkcjonowaniu lokalu,
 • jak ustalać cele dotyczące osiąganego obrotu i jak je realizować,
 • jak ustalić strukturę sprzedaży i jak wpływa ona na pozostałe obszary działalności restauracji,
 • jak przeanalizować swoje menu pod kątem sprzedaży i ustalić kluczowe pozycje we własnej ofercie (uwzględniając dodatkowo marżowość),
 • jak wykorzystać średnią wartość rachunku oraz średnią ilość Gości w ciągu dnia do dalszego planowania działalności,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza strony przychodowej może wpływać na zarządzanie restauracją.

Warsztat II: Analiza kosztów

W trakcie tej sesji dowiesz się:

 • jak określić strukturę kosztów w podziale na grupy kosztowe i jak analizować jej zmiany w horyzoncie czasowym,
 • jak określić udział poszczególnych kosztów w obrocie i dlaczego analiza tej struktury jest bardzo istotna,
 • które koszty w twojej restauracji są stałe a które zmienne biorąc pod uwagę długi okres. Dowiesz się jak unormować koszty zmienne i nadać im stały charakter,
 • policzyć koszt otwarcia lokalu przez jeden dzień oraz jak budować i wyceniać indywidualne oferty, w tym oferty typu open bar,
 • szczegółowo przeanalizować koszt zatowarowania, jak kontrolować go w długim okresie i jakie czynniki mogą wpływać na jego zmiany,
 • jak negocjować lepsze warunki z dostawcami w oparciu o historię zakupów,
 • jak oszacować optymalną wartość zapasów i unikać zbędnego zatowarowania,
 • jak zarządzać food waste i ograniczać ilość strat na kuchni i barze,
 • jak kontrolować konsumpcję własną by nie zawyżała kosztu zatowarowania,
 • jak liczyć i kontrolować food cost oraz beverage cost,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza strony kosztowej może wpływać na zarządzanie restauracją.

Warsztat III: Pracownicy i motywacja finansowa

W trakcie tej sesji dowiesz się:

 • jak średni staż pracy oraz średni poziom wynagrodzenia wpływają na atrakcyjność twojej oferty na rynku zatrudnienia,
 • jak analizować koszt wynagrodzeń w długim okresie i kontrolować jego wahania,
 • jak wykorzystać wskaźnik przychodu z godziny pracy,
 • dlaczego finansowe systemy motywacyjne są skuteczniejsze niż stałe wynagrodzenie,
 • poznasz sprawdzone systemy premiowe, które dodatkowo zmotywują twój zespół do wydajniejszej pracy ,
 • poznasz przykłady z rynku mówiące o tym jak analiza wynagrodzeń oraz wdrożone systemy motywacji finansowej mogą wpływać na zarządzanie restauracją.

Dla kogo?

Warsztaty finansowe MADE Progress skierowanie są do:

 • każdego właściciela restauracji, który wie, że brakuje mu kontroli liczbowej nad własnym przedsiębiorstwem, dla każdego kto chce „mieć wszystko policzone”,
 • właścicieli lokali gastronomicznych, którzy nie czują się kompetentni w temacie analiz finansowych i raportowania danych,
 • menadżerów lokali, którym brakuje umiejętności twardych z zakresu zarządzania finansami, analizowania wyników sprzedażowych i motywacji finansowej,
 • dla osób, które planują otworzyć restaurację i chcą zdobyć wiedzę, która pozwoli gładko przetrwać najtrudniejszy okres działalności (pierwszy rok).

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole

- PROGRAMY ROZWOJOWE - Patrycja Gorczyca

Do poprawy komunikacji i współpracy w zespole wykorzystujemy metodykę FRIS. Powstała po to, aby w prosty i szybki sposób dostarczać praktycznej wiedzy o sposobach myślenia i działania. Diagnoza stylu FRIS® daje wgląd w naturalne predyspozycje badanej osoby, jej strategie radzenia sobie w nowych sytuacjach, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz wskazuje obszary, w których można najlepiej wykorzystać swój potencjał. Poznanie i zrozumienie stylów myślenia pozwala przejść na nowy, wyższy poziom zarządzania zespołem.

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie postawy Uczestników skoncentrowanej na aktywnym i zaangażowanym podejściu do skutecznej komunikacji i współpracy.
 • Wypracowanie narzędzi komunikacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Wypracowanie zasad współpracy opartych o zrozumienie własnych potrzeb, oczekiwań i wartości.

Poznanie siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń – uczenie się od siebie – transfer wiedzy.

Szkolenie obejmuje:

 • Analiza on-line oraz raport Indywidualny FRIS®: Uczestnik przeprowadza analizę on-line zgodnie z otrzymaną mailem instrukcją. Analiza powinna być przeprowadzona do 2 tygodni przed drugim krokiem.
 • Warsztaty FRIS®: Podczas warsztatów FRIS®, uczestnicy poznają i omawiają swoje style myślenia i działania, analizują co jest dla nich wspierające, a nad czym chcieliby pracować. Model FRIS® usprawnia procesy, czyniąc je bardziej optymalnymi, polepszając komunikację i motywację do pracy.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy pracują na autodiagnozie stylów myślenia i działania. W drugiej części warsztatów pracują w grupie na swoich raportach indywidualnych.

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiesz stworzyć efektywny, zbilansowany i zgrany zespół, który podejmuje wyzwania i realizuje wyznaczone cele.
 • Wiesz jak efektywnie się komunikować z osobami o różnych stylach myślenia i działania (według metodologii FRIS®).
 • Jako lider wiesz jaki masz wpływ i jak rozdzielić role w zespole, by był maksymalnie wydajny.
 • Odkryjesz i nazwiesz swoje mocne strony, zaplanujesz, jak je wykorzystać, żeby osiągać maksimum możliwości przy realizacji celów.