P2: INNOWACYJNY MARKETING | MADE Progress

P2: INNOWACYJNY MARKETING

PROGRAMY ROZWOJOWE

OPIS PROGRAMU

Choć nie ma jednoznacznej „złotej” receptury na świetną restaurację, to niewątpliwie w zarządzaniu pomagają: dopracowana, charakterystyczna wizja marketingowa i kulinarna, pełna kontrola i doinformowane otoczenie biznesowo-medialne.

Szkolenie udowodni, dlaczego tak ważne jest stworzenie atrakcyjnego, charakterystycznego i spójnego wizerunku restauracji. Uczestnicy poznają skuteczne sposoby, jak przyciągnąć i zatrzymać uwagę otoczenia i potencjalnych lub obecnych gości. Zrozumieją zasady skutecznego  marketingu w gastronomii łączącego PR i marketing, a dzięki ćwiczeniom nauczą się stosować je w życiu codziennym. Wskażemy, jak działać pomysłowo przy ograniczonych wydatkach, co w gastronomii jest zjawiskiem powszechnym. Wszelkie przedstawione wnioski, tezy i metody  zostaną poparte pozytywnymi, jak i negatywnymi przykładami z praktyki restauracyjnej prelegentki i zaproszonych gości, którzy siedząc przy wspólnym stole będą wypracowywać nowe koncepty i strategie marketingowe dla swoich biznesów. Te spotkanie to kreatywna pigułka, która pozwoli otworzyć nowych rozdział marketingu w Twojej restauracji.

STOSOWANE METODY

  • Studium przypadku / case study
  • Praca w parach
  • Praca w grupie