Zbigniew Nasiłowski | MADE Progress

Gratuluję organizatorom doboru bardzo interesującej i aktualnej tematyki prezentacji oraz paneli dyskusyjnych, jak również samej organizacji konferencji.

Zbigniew Nasiłowski, Członek Zarządu Próchnik S.A